Управителен съвет

Име: Мариана Хил (председател на Управителния съвет)
Езици:  А - Български; B - Немски, Английски C - Руски;
Специализация по области: право и легализиран превод, медицина, обществено-политическа литература, компютри, военни науки, машиностроене, медии, икономика, просвета, занаяти, неправителствен сектор, култура;
Вид превод:  синхронен, консекутивен
Електронен адрес:  info@interpretorium.com


Димитър Кузмин (снимка)Име: Димитър Кузмин (заместник председател на Управителния съвет)
Езици: А – Руски; А – Български; С – Английски
Специализация по области: всички области с уточнение при договаряне
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: dim kuz@abv.bg; dimdankuz@gmail.com.

 


Vasil Malkanov's photoИме: Васил Малканов (член на Управителния съвет)
Езици: A - Български; B - Френски, Английски;
Специализация по области: широк спектър (информационни и комуникационни технологии, филмов превод, превод на научно-техническа тематика, документи и административна кореспонденция);
Вид превод: писмен
Електронен адрес: vassil_malkanov@abv.bg


empty photo AIT member Име: Емилия Медник (член на Управителния съвет)
Езици: A – Български; B – Английски; C – Руски;
Специализация по области: държавна администрация, социална политика и заетост, трудово право и социално осигуряване, закрила на децата, образование, регионално развитие, гражданско общество, селско стопанство, европейска интеграция;
Вид превод: консекутивен , писмен
                         Електронен адрес: emednik@ins.bg


Photo of Neycho TodorovИме: Нейчо Тодоров (член на Управителния съвет)
Езици: А – Английски, Български; В – Руски, C - Немски
Специализация по области: наука и техника; право; съдебен превод; легализиран превод; отбрана и сигурност; авиация; финанси; реклама; субтитриране на филми.
Вид превод: синхронен, писмен, консекутивен;
Електронен адрес:  n eycho@neycho.com; neycho@mailbox.contact.bg
 


 

Tanya Yakimova's photoИме: Таня Якимова (член на Управителния съвет)
Езици: А - Български; B - Английски C - Руски;
Специализация по области: банково дело; икономика; право и легализиран превод; обществено-политическа дейност; европейски проекти; междукултурни отношения; образование; култура; медии; маркетинг; телекомуникации,
Вид превод: синхронен, консекутивен; писмен
Електронен адрес: tanja_yak@yahoo.com


Чавдара Чавдарова ПантичИме: Чавдара Чавдарова Пантич (член на Управителния съвет)
Езици:  А – Български;  В – Английски; - C – Руски
Специализация по области: финанси, банково дело, бизнес, право, политика, обществени науки, инфраструктурни проекти и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен.
Електронен адрес:  c_chavdar@abv.bg


Share this