Aсоциация на преводачитe

Асоциацията на преводачите в България е основана през 1996 г. като независима професионална организация с нестопанска цел на конферентни и писмени преводачи в страната. През годините на своето съществуване Асоциацията еволюира и се превърна в доверен партньор, съветник и източник на надеждна информация в областта на писмените и устните преводи за редица клиенти, държавни институции, неправителствени организации и професионалисти.

Нашата цел е да популяризираме високи стандарти и най-добрите практики в професията. АПБ обединява преводачи, които се стремят да постигнат съвършенство в една толкова важна дейност. Усилията ни са съсредоточени върху качеството, професионализма, бързината и гъвкавостта в работата.

АПБ предлага консултации и насоки на всеки, който би желал да стане част от професията и който има нужда от обучение относно важността на комуникацията и езиковите услуги като цяло.

Нашият девиз е "Преводът е мост, да преминем заедно". Работейки в подкрепа на този девиз, Управителният съвет на АПБ е отворен за контакти със сходни организации в Европейския съюз и по света за обмен на добри практики и информация, както и за съвместна работа и подкрепа на всеки проект, който насърчава високото качество на превода.

Share this