Новини

Покана за Общо събрание на Асоциацията

ПОКАНА

За Общо събрание на Асоциацията на преводачите

на 11 май 2019 г. от 14.00 часа в хотел Чинар, гр. Хисаря*

Уважаеми колеги, членове на Асоциацията на преводачите,

С настоящата Ви каним на редовно Общо събрание на АП, което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на Председател на ОС, протоколчик и Преброителна комисия.

Share this
Абонирай се за новости