Антония Терзиева (снимка)
Езици: 
A: Български; B: Английски; C: Френски; D: Руски

Специализация по области:

политика в областта на потребителите, данъчна политика, околна среда, международно право, човешките права, acquis communautaire (горните области), институциите на ЕС.

Вид превод:

синхронен

Електронен адрес: