Мариана Хил (снимка)
Езици: 
А - Български; B - Немски, Английски C - Руски

Специализация по области:

право и легализиран превод, медицина, обществено-политическа литература, компютри, военни науки, машиностроене, медии, икономика, просвета, занаяти, неправителствен сектор, култура

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес: