Общо събрание на Асоциацията на преводачите

След две години пауза (поради липса на съществени теми за разискване през 2016 г.) на 13 май от 9.00 ч в Преводачницата на ул. Златовръх № 34 се проведе Общо събрание на Асоциацията на преводачите, на което бяха обсъдени важни за развитието на АП въпроси. С дневния ред, състоялите се дебати и взетите решения може да се запознаете в Протокола от заседанието на ОС.

Share this