Езици: 
А - Български, В – Английски;

Специализация по области:

обща, политическа, икономическа, финансова терминология; превод на художествена литература;

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен;

Електронен адрес: