Анита Алексиева (снимка)
Езици: 
А - Български, В – Немски, С - Английски;

Специализация по области:

правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;

Вид превод:

писмен, консекутивен, симултанен;

Електронен адрес: