Димитър Кузмин (снимка)
Езици: 
А – Руски; А – Български; С – Английски

Специализация по области:

всички области с уточнение при договаряне

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: