Елза Хаджийска (снимка)
Езици: 
А - Български, Италиански Б - Английски

Специализация по области:

всички без религия и мода

Вид превод:

симултанен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: