Илиан Иванов Игнатов (снимка)
Езици: 
A - Български; B - Английски, Немски; C - от Руски и от чешки на другите езици (А,В)

Специализация по области:

Компютри, технологии (подемно-транспортни и строителни машини, железници); Оръжия, оптика, лов, техника за наблюдение и контрол, оцеляване; Право (съдилища, бизнес, договори, оферти, тръжни документи, трудово право, социално осигуряване, човешки права, международни отношения, европейско право); Хуманна медицина, трудова медицина, условия на труд, мед. техника/диагностика, фармация.

Вид превод:

писмен

Електронен адрес: