Искра Пеева (снимка)
Езици: 
А – Български, В – Немски

Специализация по области:

строителство, машиностроене, електроника и електротехника, ІТ, финанси, счетоводство, икономика, наказателно право, европейска интеграция.

Вид превод:

симултанен, консекутивен и писмен

Електронен адрес: