Иван Шотлеков (снимка)
Езици: 
A - Български; B - Английски; C - Руски

Специализация по области:

наука и техника; право и легализиран превод, околна среда; военно дело; икономически и социални науки; хранително-вкусова промишленост; парфюмерия и козметика.

Вид превод:

симултанен; консекутивен; писмен

Електронен адрес: