Иван Туртуриков (снимка)
Езици: 
А - Български; B - Английски, C - Руски

Специализация по области:

право, финанси, информационни технологии, авиация

Вид превод:

писмен

Електронен адрес: