Калина Найденова (снимка)
Езици: 
Български, Английски, Руски

Специализация по области:

одит, счетоводство, финанси, финансови инструменти и ценни книжа, право, данъци, връзки с обществеността, култура, политика, военно дело, официални документи и кореспонденция

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: