Малина Стефанова (снимка)
Езици: 
A - Български, B - Английски

Специализация по области:

евроинтеграция,  социален диалог и индустриални отношения,  социално и здравно осигуряване, социално приобщаване,  автомобилен и морски транспорт, земеделие, околнa среда, неправителствен сектор;  обща икономическа, финансова, правна и политическа терминология; превод на художествена литература.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: