Maриана Ревенска (снимка)
Езици: 
А – Български; В – Английски, C - Руски

Специализация по области:

широк спектър (без точни науки, техника)

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес: