Мая Койчева (снимка)
Езици: 
А - Български; B - Нидерландски C - Руски

Специализация по области:

съдебни текстове, право и легализиран превод, медицина, медии, икономика, просвета, неправителствен сектор, култура

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес: