Недялка Гочева Чакалова (снимка)
Езици: 
А –Български; В – Английски; С – Руски, Френски

Специализация по области:

Теми свързани с ЕС, право, правни въпроси, политика, екология. Медицина, фармация, био-химия, химия. История на Стария свят, археология, Тракология, история, културология. Философия, психология, психиятрия, макро-икономика, демография и социални изследвания.

Вид превод:

синхронен, писмен, консекутивен

Електронен адрес: