Нейчо Тодоров (снимка)
Езици: 
А – Английски, Български; В – Руски, C - Немски

Специализация по области:

наука и техника; право; съдебен превод; легализиран превод; отбрана и сигурност; авиация; финанси; реклама; субтитриране на филми.

Вид превод:

синхронен, писмен, консекутивен

Електронен адрес: