Пенка Танева – Кафелова (снимка)
Езици: 
A - Български, B - Английски, C - Руски

Специализация по области:

архитектура и строителство;  икономически и социални науки;  инженерни науки; информационни технологии;  регионално развитие; околна среда и води; култура и образование; отбрана и сигурност

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен, филмов

Електронен адрес и телефон:

tanneva@gmail.com
+359 888465545