Петър Скипп (снимка)
Езици: 
А – Български, А – Английски, В – Руски

Специализация по области:

авиация, техника, политика, художествена литература, Интернет сайтове

Вид превод:

устен и писмен, редактиране и стилиране, локализация, транскрипция, дублаж, субтитри.

Електронен адрес: