Таня Якимова (снимка)
Езици: 
А - Български, В – Английски, С - Руски

Специализация по области:

банково дело; икономика; право и легализиран превод; обществено-политическа дейност; европейски проекти; междукултурни отношения; образование; култура; медии; маркетинг; телекомуникации

Вид превод:

синхронен, консекутивен; писмен

Електронен адрес: