Веселина Паликрушева (снимка)
Езици: 
А – Български; В – Английски

Специализация по области:

медицина, фармация, храни и кулинария, право, религии, езотерика, антропология, психология, електронни игри, туризъм

Вид превод:

писмен, локализация

Електронен адрес: