Веселина Стоянова (снимка)
Езици: 
A – Български, B – Френски, C – Английски

Специализация по области:

социална политика, образование и култура, счетоводство и данъци, стандартизация, структурни фондове

Вид превод:

писмен

Електронен адрес: