Златка Червенкова (снимка)
Езици: 
А – Български, B - Английски;

Специализация по области:

общество и политика, държавна администрация, право, медицина, социална политика, медии, бизнес, проекти, строителство, образование, литературна критика, психология, психиатрия, енергетика, екология, земеделие, минна индустрия, IT, култура, изкуство, превод в ефир и др;

Вид превод:

симултанен и консекутивен, придружаване;

Електронен адрес: