Даниела Г. Недялкова

Даниела Георгиева (снимка)Име: Даниела Г. Недялкова
Езици: А – Български, В - Английски;
Специализация по области: право; съдебна реформа; енергетика; данъчно облагане; европейска интеграция; селско стопанство; кадастър; информационни технологии; социално осигуряване; опазване на околната среда; финанси; счетоводство.
Вид превод: синхронен, консекутивен
                           Електронен адрес: nedfam@omega.bg


Share this