Димитър Кузмин

Димитър Кузмин (снимка)Име: Димитър Кузмин (заместник председател на Управителния съвет)
Езици: А – Руски; А – Български; С – Английски
Специализация по области: всички области с уточнение при договаряне
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: dimitar.kuzmin@abv.bg

 


Share this