Гергана Алякова

Gergana Alyakova's photoИме: Гергана Алякова
Езици:  А – Български, B - Английски;
Специализация по области: обществено-политически, право (вкл. съдебна реформа, правосъдие и вътрешни работи), социална политика, медии, финанси, икономика, мениджмънт, маркетинг, човешки ресурси, защита на потребителите, здравеопазване (вкл. пробелми на НЗОК), образование, психология, психиатрия (вкл. наркомании), енергетика, минна индустрия, IT (развитие на електронно правителство, наръчници, локализация), култура, изкуство (вкл. управление), пиеси, религия, антропософия (вкл. валдорфска педагогика, терапия с изкуство, биодинамично земеделие, антропософска медицина) и езотерика (астрология, Таро), превод в телевизионни и радио предавания и др;
                         Вид превод: синхронен, консекутивен и писмен;
                         Електронен адрес: gergana.alyakova@gmail.com


Share this