Иван Туртуриков

Снимка на Иван ТуртуриковИме: Иван Туртуриков
Езици: А - Български; B - Английски, C - Руски
Специализация по области: право, финанси, информационни технологии, авиация
Вид превод: писмен
Електронен адрес: itivan@mail.bg

 


Share this