Петрушка Томова

Petroushka Tomova's photoИме: Петрушка Томова
Езици: А – Английски, B - Български, C - Френски;
Специализация по области: политика и международни отношения, икономика /банки, финанси, конкуренция, обществени поръчки, данъчно облагане/, екология, земеделие, медицина, култура.
Вид превод: синхронен, консекутивен; писмен;
Електронен адрес: nani91bg@yahoo.com


Share this