Виржиния Петрова (снимка)
Езици: 
А – Български, В – Немски

Специализация по области:

широк спектър (без медицина) патентно право, строителство, машиностроене, електроника и електротехника, селско и горско стопанство,  икономика, образование, телекомуникации, синдикална политика, търговия, екология, занаятчийско дело, право, европейска интеграция, социална политика, медии, мениджмънт,  човешки ресурси, защита на потребителите, здравеопазване, социално осигуряване, регионално развитие, гражданско общество, европейска интеграция.

Вид превод:

симултанен, консекутивен и писмен

Електронен адрес: