Емилия Медник (снимка)
Езици: 
A – Български; B – Английски; C – Руски;

Специализация по области:

държавна администрация, социална политика и заетост, трудово право и социално осигуряване, закрила на децата, образование, регионално развитие, гражданско общество, селско стопанство, европейска интеграция;

Вид превод:

консекутивен, писмен

Електронен адрес: