Лидия Шведова (снимка)
Езици: 
А – Български; В – Английски, C - Руски;

Специализация по области:

политика, икономика, медии, екология, наука, земеделие, образование, култура, художествена литература, поезия

Вид превод:

писмен

Електронен адрес: