Таня Рейтан-Маринчешка (снимка)
Езици: 
A – Български; B – Английски, Руски; C – Немски и Френски

Специализация по области:

проблеми на ЕС, миграция и убежище, международно право, икономика, образование, политика, социология

Вид превод:

симултанен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: