Владимир Бернер (снимка)
Езици: 
А - Български; B - Руски

Специализация по области:

енергетика, икономика и финанси,опазване на околната среда, социална политика, медии, техника, военно дело

Вид превод:

консекутивен, писмен

Електронен адрес: