Асоциацията на преводачите в България е основана през 1996 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на конферентни и писмени преводачи, работещи в страната на трудов или граждански договор, а също като еднолични търговци и самонаети лица. През годините на своето съществуване Асоциацията се превърна в доверен партньор, съветник и източник на надеждна информация в областта на писмените и устните преводи за редица клиенти, държавни институции, неправителствени организации и професионалисти. С активното участие на АП с изменение на Наказателния кодекс и публикуването на Наредба № Н-1 на Министерството на правосъдието на Република България бе утвърден статутът на съдебния (заклет) преводач.

Целта на Асоциацията е да популяризира утвърдените стандарти и най-добрите практики в професията. АП обединява преводачи, които се стремят да постигнат съвършенство в една толкова важна дейност. Усилията ни са съсредоточени върху качеството, професионалното отношение, бързината и гъвкавостта в преводаческата дейност. В тази връзка АП съвместно с Института по стандартизация взе активно участие и съдейства при изготвянето и утвърждаването на стандартите ISO за писмения и устния превод, както и техническото оборудване за устен превод.

АП предлага консултации и насоки на всеки, който би желал да стане част от професията и който има нужда от обучение относно важността на комуникацията и езиковите услуги като цяло.

Нашият девиз е "Преводът е мост, да преминем заедно". Работейки в подкрепа на този девиз, Управителният съвет на АП е отворен за контакти със сходни организации в Европейския съюз и по света за обмен на добри практики и информация, както и за съвместна работа и подкрепа на всеки проект, който насърчава високото качество на превода. През месец януари 2013 г., АП единодушно бе приета за член на Европейската Асоциация на съдебните преводачи (EULITA). През програмния период 2014-2016 г. представители на Асоциацията участваха в работната група по проекта Litsearch, както и осигуриха провеждането на едно от заседанията през месец май 2015 г. в гр. София, за което бе дадена изключително висока оценка.

Банкова сметка:
IBAN: BG18 UBBS 8002 1055 8864 50
BIC: UBBSBGSF